HR PROFFIE 2020

Leading Edge


Op 4 november 2020 zal wederom één organisatie in Nederland zichzelf winnaar van de HR Proffie mogen noemen. Deze prestigieuze prijs wordt al sinds 2004 uitgereikt aan organisaties die met hun strategische HR-beleid - en de uitwerking daarvan – hebben bewezen succesvol te zijn.

 

De zoektocht naar de winnaar van 2020 is gestart! Waar let de vakjury op tijdens deze zoektocht? De deskundige vakjury kijkt naar organisaties die bijvoorbeeld goed hebben ingespeeld op veranderende omstandigheden of een transitie hebben doorgemaakt waarbij de HR-activiteiten een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook kunt u denken aan innovatief talent management of het op vernieuwende wijze ondersteunen en faciliteren van duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten. 

 

Soms is de weg naar een oplossen van een vraagstuk interessanter dan het antwoord alleen. De jury is dan ook niet alleen benieuwd wat het resultaat van het gekozen beleid is, maar wil ook juist weten hoe men daar uiteindelijk gekomen is. Daarnaast is de vakjury niet zo zeer op zoek naar volledige perfectie, maar wel naar best-practices; concrete voorbeelden die het HR-vakgebied verder brengen. 

 

De HR Proffie als inspiratiebron

De prijs staat dit jaar in het teken van het thema “Leading Edge HR”. De winnaar is toonaangevend en bevindt zich aan de voorrand van het HR-vakgebied. Het beleid van de winnaar kan een inspiratiebron zijn voor andere organisaties en HR-professionals.

 

De verbindende kracht

Een van de belangrijke rollen die is weggelegd voor de HR-afdeling is die van connector. Uiteindelijk gaat het om de verbinding die mensen met elkaar hebben. Juist nu we fysiek meer gedwongen zijn om afstand te houden tot elkaar is de HR Proffie een uitstekende aangelegenheid om de verbinding met elkaar te zoeken en te behouden. 

De zoektocht naar de winnaar van 2020

Bent u of kent u een organisatie die in aanmerking komt voor ‘de prijs voor het beste HR beleid van Nederland 2020? Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2020. De uitreiking is een uitstekend netwerkevenement, waar HR-professionals elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen sparren onder het genot van een hapje en een drankje. 

De winnaar mag zich met recht profileren als de organisatie met het beste trackrecord op het terrein van personeelsmanagement. 


Eerdere winnaars van de HR Proffie zijn o.a. YoungCapital, GVB, AS Watson, Scania, HERO, PON, FrieslandCampina en KPN. De HR Proffie - voorheen P&O Proffie - wordt sinds 2004 uitgereikt door een vakjury die bestaat uit vooraanstaande Nederlandse HR-professionals. 

Waarom deelnemen aan de HR Proffie 2020?

Waarom zou u deel willen nemen aan de HR Proffie? Naast dat u zich als winnaar mag profileren als de organisatie met de het beste trackrecord op het terrein van personeelsmanagement, brengt het voor uw organisatie ook nog een aantal andere voordelen mee. 

  • Deelname draagt op een positieve wijze bij aan de profilering van uw organisatie en uw HR afdeling in het bijzonder, zowel intern als extern.
  • Het biedt uw organisatie onafhankelijke feedback van een onafhankelijke vakjury.

 Hieronder kort een reactie van een van de winnaars van de HR Proffie, GVB:


“Dit is echt een fantastische prijs. Mijn team is super trots. We hebben de jury verrast en men vond GVB open en meebewegen met de veranderingen in de stad Amsterdam en haar omgeving. Dat is ook onze uitdaging. De prijs is een bevestiging dat we op de juiste weg zijn. Maar het is ook een prijs voor al onze managers en decentrale opleidingscentra die samen met ons het HR-beleid vorm geven en tot uiting brengen. Elke dag een stap vooruit. De prijs heet de HR Proffie, maar wij zien het als een prijs die het GVB als geheel wint.”

 

 


VAKJURY

Wie zitten er in de vakjury?

De inzendingen voor de HR Proffie worden beoordeeld door een deskundige vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van de wetenschap en uit de praktijk. Ieder jaar zal ook de winnaar van de vorige editie toetreden tot de jury. De jury zal dit jaar bestaan uit de volgende leden:

Logo HR Proffie
Prof. Dr. Jaap Paauwe - HR Proffie
Bert Ferwerda - HR Proffie
Ber Damen - HR Proffie

Hans van der Molen - HR Proffie
Lars Doyer - HR Proffie
Elbrich Batstra - HR Proffie
Logo HR Proffie


NIEUWSITEMS

NVP neemt HR Proffie over van Berenschot

Als trouwste partner van de HR Proffie neemt de NVP met trots en ambitie de organisatie van de HR Proffie over van Berenschot die als actief partner graag betrokken blijft.

 

Sinds de eerste Proffie-uitreiking, in 2004, is de NVP betrokken bij de vakprijs. Berenschot heeft zich al die jaren vol ingezet op het verbreden van de kring van organisaties die bij het event betrokken zijn. Dé HR-vakprijs verdient een HR-breed podium. In de praktijk werd de Proffie door velen echter als een Beren-schot-prijs gezien. Op zichzelf logisch, maar om groei en ontwikkeling van de prijs te verzekeren neemt de NVP nu het stokje over.  NVP-bestuurslid Graciela van der Stroom, vanuit haar bestuursrol en persoonlijke interesse betrokken bij de HR Proffie, is enthousiast over de overdracht. “Als NVP geloven we in de professionele ontwikkeling van onze leden en van ons vak. En we geloven ook dat dit door ons geïnitieerd moet worden: kennis is niets zonder actuele inzichten, expertise moet worden gedeeld, opinies stimuleren vooruitgang. De HR Proffie sluit daar perfect bij aan, omdat dit platform HR-professionals een fantastische kans biedt om via een breed podium te laten zien wat er binnen organisaties wordt gerealiseerd in het kader van ‘werk’ dat bijdraagt aan organisatie-succes. Reden waarom de NVP al jaren als partner verbonden is aan deze HR-vakprijs.” 

 

Over de HR Proffie

De HR Proffie wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die zich onderscheidt met ‘het beste HR-beleid’. De prijs toont innovatieve en inspirerende ontwikkelingen op HR-gebied in Nederland. Na een nominatieronde, presentaties, jurybezoeken en juryrapport wordt de HR Proffie toegekend aan die organisatie die in de praktijk heeft laten zien hoe HR-strategie en HR-activiteiten goed kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.

 

De volgende uitreiking staat gepland voor 2020

Heb je interesse om je als partner te verbinden aan de HR Proffie? Neem contact met ons op via hrproffie@nvp-hrnetwerk.nl en we informeren je graag over de mogelijkheden.


Social media

Volg ons ook op social media!

Dit bericht bekijken op Instagram

#nieuwlogo #HR #netwerkvoorHRprofessionals #NVP

Een bericht gedeeld door NVP HR-Netwek (@nvp.hr.netwerk) opPARTNERS VAN DE HR PROFFIE