Persberichten

Rabobank, winnaar NVP HR-Proffie 2023, dé prijs voor het beste HR-beleid!

 

AMSTERDAM - De vakjury van de NVP HR-Proffie heeft donderdag 30 november 2023 Rabobank uitgeroepen toto de winnaar van deze prestigieuze HR-prijs. Rabobank mocht de NPV HR-Proffie in ontvangst nemen omdat zij met innovatief HR beleid heeft bewezen succesvol te zijn.

Dit jaar heeft de deskundige vakjury gekeken naar hoe organisaties zich op het gebied van Diversiteit & Inclusie voortdurend weten aan te passen aan de uitdagingen van vandaag en morgen.

 

De jury was onder de indruk van het HR beleid van Rabobank:

 

Diversiteit en inclusie zijn van cruciaal belang voor organisaties in de moderne zakelijke omgeving. Het kan leiden tot meer innovatie, betere besluitvorming, verbeterde klantrelaties, hogere werknemersbetrokkenheid, hogere winstgevendheid, het aantrekken en behouden van talent en het vervullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. Rabobank heeft deze waarde van D&I goed begrepen en heeft dit geïntegreerd in haar bedrijfsstrategie en HR beleid.

 

De Rabobank heeft haar HR strategie gewijzigd van ‘great place to work’ naar ‘great place to be’. Daarbinnen heeft de organisatie een duidelijke visie op diversiteit en inclusie. Deze visie is vertaald naar een strategie gericht op structurele en gedragsmatige inclusie. Rabobank heeft verschillende initiatieven en acties genomen om deze strategie succesvol te maken. Zo is het HR domein geherstructureerd om diversiteit en inclusie overal op te nemen en heeft het een aparte strategie voor D&I opgezet. Daarbij is er een diversity board samengesteld waarin global leiders en medewerkers zitten die het voortouw nemen in dit beleid. Ook is de Inclusieve Support Desk opgericht waar medewerkers met een mentale of fysieke uitdaging terecht kunnen ter ondersteuning. Bovendien heeft de organisatie verschillende KPI's vastgesteld om haar diversiteitsdoelen te bereiken en heeft het diversiteits-KPI's uitgebreid naar het managementniveau.

 

De Rabobank heeft ook aangetoond dat het doet wat het zegt. De organisatie heeft verschillende praktische voorbeelden gegeven die haar toewijding aan diversiteit en inclusie en haar inspanningen om een inclusieve werkplek te creëren, laten zien. De organisatie hecht ook veel waarde aan transparantie en deelt de resultaten van haar diversiteitsbeleid met haar medewerkers.

 

De andere twee genomineerden waren Lidl en Visma Connect.

 

Eerdere winnaars

De HR Proffie wordt sinds 2004 uitgereikt door een vakjury die bestaat uit vooraanstaande Nederlandse HR-professionals. Eerder al werden o.a. GVB, Booking.com, Young Capital, vanderlande en a.s.r. onderscheiden met deze prijs voor het beste HR beleid. Meer informatie over de HR Proffie is te vinden op www.hrproffie.nl/

 

Partners

De HR Proffie is een initiatief van NVP Netwerk voor HR-Professionals. Berenschot, SkillsTown en Human Capital Group zijn partners van de NVP HR-Proffie 2023.


De nominaties voor de NVP HR-Proffie 2023 zijn bekend

Nijkerk, 26 oktober 2023 - De jury van de NVP HR-Proffie heeft de drie organisaties bekendgemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs voor het meest innoverende en inspirerende HR-beleid van Nederland. Het betreft Lidl Nederland, Coöperatieve Rabobank U.A. en Visma Connect.

 

Dit jaar kijkt de deskundige vakjury naar hoe organisaties zich op het gebied van Diversiteit & Inclusie voortdurend weten aan te passen aan de uitdagingen van vandaag en morgen.

 

Op basis van het thema en de initiële toets heeft de vakjury uit de inzendingen Lidl, Rabobank en Visma genomineerd voor de HR-Proffie 2023. 

 

Juryvoorzitter Daniel Bosman: “Onze felicitaties voor de genomineerden! Als jury zijn we verheugd om te zien dat dit thema steeds meer integraal deel uitmaakt van het HR beleid van vele organisatie. Wij kijken er naar uit om de genomineerden te bezoeken en te vernemen hoe zij dit hebben bewerkstelligd.”

 

De komende periode worden de genomineerden door de juryleden bezocht en verder getoetst. Deze toets richt zich op de volgende criteria:

  • Vastleggen van doelen op het gebied van D&I (wellicht in co-creatie tussen management, HR en werknemersvertegenwoordiging) 
  • Daadwerkelijke concretisering van het D&I beleid door middel van meetbare KPI’s en daaraan gekoppelde rapportages
  • Training en educatie op het gebied van D&I
  • Doorvoering van D&I aspecten in Talent Acquisitie, Promotie, Talent Management, Compensation & Benefits beleid en werkprocessen

De uiteindelijke winnaar van de HR-Proffie 2023 wordt donderdag 30 november tijdens een feestelijke avond bekendgemaakt.

 

Over de HR-Proffie

De HR-Proffie, die sinds 2004 jaarlijks wordt uitgereikt, is een initiatief van NVP en mede mogelijk gemaakt door Berenschot, SkillsTown en Human Capital Group. Doel van de prijs is het tonen van innovatieve en inspirerende ontwikkelingen op het gebied van HR in Nederland. De vakjury bestaat dit jaar uit Daniel Bosman (Technip Energies), Ber Damen (Avans+), Jan de Kramer (AWVN), Hans van der Molen (Berenschot), Graciela van der Stroom (Total Specific Solutions), Arno Molenaar (NVP bestuurslid Young Professionals), Karina van de Voorde (Tilburg University) en Jolanda Sappelli en Manon van der Lely van a.s.r. (de vorige winnaar HR Proffie).

 

Noot voor de redactie

De NVP is dé onafhankelijke beroepsvereniging voor HR-professionals. Naast het bieden van een sterk netwerk en kennisdeling, wordt het vakinhoudelijke debat gevoed en gevoerd met nieuwe inzichten. HR-professionals worden daarbij verrijkt met kennis en inspiratie en hun belangen worden vertegenwoordigd. Meer informatie op www.nvp-hrnetwerk.nl.

 

Voor meer informatie over de NVP HR-Proffie kunt u contact opnemen met NVP Communicatie via Maasje Kerssies 033 247 3481 of  communicatie@nvp-hrnetwerk.nl.

 


a.s.r. winnaar HR Proffie 2022, dé prijs voor het beste HR-beleid!

 

AMSTERDAM – De vakjury van de HR Proffie heeft donderdag 1 december a.s.r. verzekeringen uitgeroepen tot winnaar van deze prestigieuze HR-prijs. De HR Proffie, dé vakprijs voor de organisatie met onderscheidend HR beleid in Nederland, wordt toegekend aan de organisatie die met innovatief HR beleid heeft bewezen succesvol te zijn.

 

Dit jaar heeft de deskundige vakjury gekeken naar organisaties die goed hebben ingespeeld op veranderende omstandigheden met behoud van de bedrijfscultuur of in disruptieve omstandigheden een transitie hebben doorgemaakt waarbij HR activiteiten een belangrijke rol hebben gespeeld.

 

De jury was onder de indruk van het HR beleid van a.s.r..
“Het is indrukwekkend en wordt consistent doorgevoerd binnen de gehele organisatie. a.s.r. is een inspirerend voorbeeld van het blijvend faciliteren, monitoren van welzijn en het contact houden met medewerkers, want die zijn immers het echte kapitaal van de organisatie.”

 


De nominaties voor de HR Proffie 2022 zijn bekend

De jury van de HR Proffie heeft de drie organisaties bekendgemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs voor het meest innoverende en inspirerende HR-beleid van Nederland. Het betreft AON, a.s.r. en Heembouw.

Dit jaar kijkt de deskundige vakjury naar organisaties die goed hebben ingespeeld op veranderende omstandigheden met behoud van de bedrijfscultuur of in disruptieve omstandigheden een transitie hebben doorgemaakt waarbij HR activiteiten een belangrijke rol hebben gespeeld.

Jurybezoeken
De komende maanden worden de genomineerde organisaties door juryleden bezocht. De winnaar van de HR Proffie 2022 wordt donderdag 1 december bekendgemaakt. De HR Proffie, die sinds 2004 jaarlijks wordt uitgereikt, is een initiatief van NVP en mede mogelijk gemaakt door Berenschot, SkillsTown en Human Capital Group.

Doel van de prijs is het tonen van innovatieve en inspirerende ontwikkelingen op het gebied van HR in Nederland. De vakjury bestaat uit Daniel Bosman (Technip Energies), Ber Damen (Avans+), Jan de Kramer (AWVN), Hans van der Molen (Berenschot), Raf Lamberts (Vanderlande, vorige winnaar HR Proffie), Graciela van der Stroom (Total Specific Solutions) en Karina van de Voorde (Tilburg University).


Vanderlande winnaar HR Proffie 2020, dé prijs voor het beste HR-beleid

AMSTERDAM – De vakjury van de HR Proffie heeft woensdag 4 november Vanderlande uitgeroepen tot winnaar van deze prestigieuze HR-prijs. Dit jaar stond de prijs in het teken van Leading Edge, Employee Experience: met HR-strategie en HR-activiteiten goed inspelen op snel veranderende omstandigheden. De jury toonde zich onder de indruk van de visie, implementatie en bewijskracht binnen Vanderlande. ‘Het concept is voelbaar door de hele organisatie’ aldus de jury. 

 

Vanderlande is wereldwijd marktleider voor logistieke procesautomatisering op luchthavens en in de pakketmarkt. Het HR-beleid van Vanderlande is indrukwekkend en wordt consistent doorgevoerd binnen de gehele internationale organisatie. Het HR beleid speelt goed in op de interne en externe ontwikkelingen waar Vanderlande voor staat. Zo wordt elke uitdaging omgezet in een opportunity om het bedrijf verder te ontwikkelen. 

 

People Strategie

De medewerkers maken het verschil voor de business. Daarom is het zo belangrijk om vanuit een visie te werken. Dat heet bij Vanderlande people strategie in plaats van HR-strategie. Om aan te geven dat de mensen in de organisatie centraal staan en daar gedragen ze zich ook naar bij Vanderlande. De verantwoordelijkheid voor HR-vraagstukken ligt bij de business en niet alleen bij de HR afdeling. De people strategie van de organisatie gaat iedereen aan. HR is er omdat de business dat wil! Niet, omdat het nu eenmaal moet. 

 

Medewerkerssensitiviteit

Vanderlande heeft de ambitie een marktleider te zijn en de business te verdubbelen in 2025. Naast extreme klantensensitiviteit, kent Vanderlande ook een extreme medewerkerssensitiviteit. Dit houdt in dat medewerkers maximaal worden ondersteund in projecten voor klanten. Dit is tevens een fundament voor de groeistrategie. 

 

De andere drie genomineerden waren ABN AMRO, Achmea en Spaarne Gasthuis. 


Eerdere winnaars

De HR Proffie wordt sinds 2004 uitgereikt door een vakjury die bestaat uit vooraanstaande Nederlandse HR-professionals. Eerder al werden o.a. GVB, Booking.com, Young Capital onderscheiden met deze prijs voor het beste HR-beleid. Meer informatie over de HR Proffie is te vinden op www.hrproffie.nl

 

Partners

De HR Proffie is een initiatief van NVP Netwerk voor HR-Professionals. Berenschot, SkillsTown en SAP SuccessFactors zijn partners van de HR Proffie 2020. 

 

NVP neemt de HR Proffie over van Berenschot

Als trouwste partner van de HR Proffie neemt de NVP met trots en ambitie de organisatie van de HR Proffie over van Berenschot die als actief partner graag betrokken blijft.

 

Sinds de eerste Proffie-uitreiking, in 2004, is de NVP betrokken bij de vakprijs. Berenschot heeft zich al die jaren vol ingezet op het verbreden van de kring van organisaties die bij het event betrokken zijn. Dé HR-vakprijs verdient een HR-breed podium. In de praktijk werd de Proffie door velen echter als een Beren-schot-prijs gezien. Op zichzelf logisch, maar om groei en ontwikkeling van de prijs te verzekeren neemt de NVP nu het stokje over.  NVP-bestuurslid Graciela van der Stroom, vanuit haar bestuursrol en persoonlijke interesse betrokken bij de HR Proffie, is enthousiast over de overdracht. “Als NVP geloven we in de professionele ontwikkeling van onze leden en van ons vak. En we geloven ook dat dit door ons geïnitieerd moet worden: kennis is niets zonder actuele inzichten, expertise moet worden gedeeld, opinies stimuleren vooruitgang. De HR Proffie sluit daar perfect bij aan, omdat dit platform HR-professionals een fantastische kans biedt om via een breed podium te laten zien wat er binnen organisaties wordt gerealiseerd in het kader van ‘werk’ dat bijdraagt aan organisatie-succes. Reden waarom de NVP al jaren als partner verbonden is aan deze HR-vakprijs.” 

 

Over de HR Proffie

De HR Proffie wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die zich onderscheidt met ‘het beste HR-beleid’. De prijs toont innovatieve en inspirerende ontwikkelingen op HR-gebied in Nederland. Na een nominatieronde, presentaties, jurybezoeken en juryrapport wordt de HR Proffie toegekend aan die organisatie die in de praktijk heeft laten zien hoe HR-strategie en HR-activiteiten goed kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.

 

De volgende uitreiking staat gepland voor 2020

Heb je interesse om je als ambassadeur of partner te verbinden aan de HR Proffie? Neem contact met ons op via info@nvp-hrnetwerk.nl en we informeren je graag over de mogelijkheden.

 

YoungCapital wint de HR Proffie 2018 – dé HR prijs voor het beste beleid van 2018

NIJKERK – De vakjury van de HR Proffie heeft donderdag 13 december YoungCapital uitgeroepen tot winnaar van deze prestigieuze HR-prijs. Dit jaar stond de prijs in het teken van Workforce of the Future: met HR-strategie en HR-activiteiten goed inspelen op snel veranderende omstandigheden. De jury toonde zich onder de indruk van de visie, implementatie en bewijskracht binnen YoungCapital. ‘Het concept is voelbaar door de hele organisatie.’

Die holistische benadering van HR bij YoungCapital resulteert in een cultuur waar de happy, healthy & connected crew centraal staat. Hiermee speelt het uitzendbureau in op de behoefte van haar doelgroep, met de nadruk op jong, durf en ondernemerschap. De sterk doorgevoerde visie stelt YoungCapital in staat uitdagingen als krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. De andere drie genomineerden waren a.s.r., Royal Schiphol Group en Randstad Groep Nederland.


Gedrag centraal

In het concept van YoungCapital staat gedrag centraal: het vinden van de juiste persoon met de juiste eigenschappen, ambitie én match met de cultuur. Dit is ook terug te zien in de arbeidsmarktcommunicatie. Eenmaal werkzaam bij YoungCapital kunnen medewerkers wekelijks deelnemen aan sportlessen, vindt er jaarlijks een YoungCapital festival plaats en is er veel aandacht voor groei- en ontwikkelmogelijkheden. 

 

Continu leren

De jury stelt dat YoungCapital vooroploopt in de omgang met de Workforce of the Future. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de HR-instrumenten on demand en online beschikbaar zijn, en continu leren ondersteunen. Zo wordt de app FeedMe gebruikt voor het geven van directe feedback aan een collega. De input van FeedMe wordt meegenomen in de coachingsgesprekken, onderdeel van de performance-managementcyclus. Het succes van het beleid blijkt uit de explosieve groei van de organisatie in de afgelopen jaren. ‘Al met al een sterk voorbeeld van practice what you preach.’

 

Eerdere winnaars

De HR Proffie wordt sinds 2004 uitgereikt door een vakjury die bestaat uit vooraanstaande Nederlandse HR-professionals. Eerder al werden AS Watson, Scania, HERO, PON, FrieslandCampina, KPN en GVB onderscheiden met deze prijs voor het beste HR-beleid. Meer informatie over de HR Proffie is te vinden op www.proffie.nl

 

Partners en ambassadeurs

De HR Proffie is een gezamenlijk initiatief van NVP Netwerk voor HR-Professionals, Compagnon, Berenschot en SkillsTown. HR2day, Robidus en Noloc zijn ambassadeurs van de HR Proffie 2018. 
 

AANVULLENDE INFORMATIE


Berenschot
Berenschot, founder van de HR Proffie, is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd en werkt al 80 jaar voor opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven. Berenschot is een Nederlands bureau met een internationale oriëntatie. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962 en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd.


Meer informatie: www.berenschot.nl 

NVP – Netwerk voor HR-Professionals
NVP wil als onafhankelijke HR-autoriteit het vakinhoudelijke debat voeden en voeren met nieuwe inzichten en haar leden verrassen met kennis en inspiratie. Dat doen we door de spil van het netwerk voor HR-professionals te zijn. Een netwerk dat staat voor hoge kwaliteit, voor innovatie en uitdaging.

We zijn er voor:

• (aankomende) HR-professionals en vakontwikkelaars die vooruit willen, de beste in hun vak willen zijn

• partners die toegang willen hebben tot het beste uit het HR-vak, qua kennis en mensen

• (aankomende) HR-professionals die bewust en zonder vrijblijvendheid voor een lidmaatschap kiezen: bij NVP kom je iets halen én iets brengen


Vertrouwd, verbindend en verrassend

 

SkillsTown 

SkillsTown laat medewerkers het beste uit zichzelf halen. Als online opleider bieden we een leeromgeving aan waar meer dan 1000 online cursussen te vinden zijn. Hier kunnen medewerkers op hun eigen manier leren. Denk aan cursussen op het gebied van taal, communicatie, samenwerken, presenteren, time management en vakspecifieke kennis per branche. Dankzij de gepersonaliseerde look & feel, kan jouw organisatie een professionele eigen academie neerzetten.
 
Naast het faciliteren van deze omgeving, vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan de implementatie daarvan. Samen met onze implementatie consultant bereikt jouw organisatie de beste resultaten. We helpen je om de leeractiviteit binnen de organisatie te verhogen tot wel 84% en denken mee over het onder de aandacht brengen en houden van de academie.
 
Compagnon
Compagnon is HR-specialist en biedt complete oplossingen voor recruitment-, career- en HRmanagement. Wij helpen mensen en organisaties succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. We willen een echte compagnon zijn door zowel op relatie als op resultaat hoog te scoren. Daar mag je ons op aanspreken. Zo werken we aan onderling vertrouwen als basis voor een optimale samenwerking en gezamenlijke groei.

De nominaties voor de HR Proffie 2018 zijn bekend

 De jury van de HR Proffie heeft de vier organisaties bekendgemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs voor het meest innoverende en inspirerende HR-beleid van Nederland. Het betreft a.s.r., Royal Schiphol Group, Randstad Groep Nederland en YoungCapital. Dit jaar staat de HR Proffie in het teken van het thema Workforce of the Future.

 

HR speelt een sleutelrol bij het realiseren van de Workforce of the Future. Om die belangrijke rol van HR te herkennen én te erkennen, wordt de HR Proffie 2018 toegekend aan de organisatie die door middel van HR-strategie en HR-activiteiten goed inspeelt op snel veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld door middel van een doordachte organisatieaanpassing, nieuwe slimme wervingstechnieken, een succesvol opleidings- of cultuurveranderingsprogramma.

 

Best practices

Uit alle inzendingen kreeg de deskundige vakjury negen kandidaten voorgelegd. Naast de vier nu genomineerde organisaties betrof dit Lidl Nederland, Brandweer Amsterdam Amstelland, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sweco Nederland BV en T-Mobile. “Als vakjury zijn we niet zo zeer op zoek naar volledige perfectie, maar naar best practices, concrete voorbeelden die het HR-vakgebied verder brengen”, aldus voorzitter van de jury Bert Ferwerda (KPMG). De vakjury bestaat verder uit Kasper Boon (SkillsTown), Peter Buisman (GVB, vorige winnaar HR Proffie), Ber Damen (Avans+), Hans van der Molen (Berenschot), Hetty Moll (Compagnon), Jaap Paauwe (UvT), Graciela van der Stroom (NVP) en Véronique Timmerhuis (SER).

 

Jurybezoeken

De komende maanden worden de genomineerde organisaties door juryleden bezocht. De winnaar van de HR Proffie 2018 wordt donderdag 13 december bekendgemaakt tijdens de feestelijke ‘Night of the Proffie’. De HR Proffie, die sinds 2004 jaarlijks wordt uitgereikt, is een initiatief van Berenschot in samenwerking met NVP, Compagnon en SkillsTown. Doel van de prijs is het etaleren van innovatieve en inspirerende ontwikkelingen op het gebied van HR in Nederland.

 

GVB wint de HR Proffie 2016 – dé HR prijs voor het beste beleid van 2016

NIJKERK – Gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) heeft op dinsdag 4 april uit handen van de vakjury de HR Proffie 2016 in ontvangst mogen nemen. De HR Proffie wordt uitgereikt aan de organisatie die in 2016 het beste HR-beleid van Nederland heeft uitgevoerd. Deze prijs onderstreept het belang van inspirerend en doeltreffend HR-beleid voor een succesvolle organisatie.

De jury was positief verrast over GVB. Men vond de organisatie prettig, open en modern. Het HR beleid van GVB is indrukwekkend en wordt consistent doorgevoerd binnen de gehele organisatie. Het HR beleid is goed ingespeeld op de interne en externe ontwikkelingen waar GVB voor staat. Zo wordt elke challenge omgezet in een opportunity om het bedrijf verder te laten ontwikkelen.

GVB heeft de ambitie om de beste openbaar vervoerder van Nederland te worden. Dat betekent veel in een stad die groeit, met ook heel veel toeristen in het OV. Hospitality is daarmee een kernpunt geworden in het HR beleid. Daarnaast vervult GVB een grote maatschappelijke rol in Amsterdam. Als één van de grootste werkgevers in Amsterdam wil de organisatie dat haar personeelsbestand een goede afspiegeling is van de bevolking. GVB wil behoren tot de 5 beste werkgevers van Amsterdam. Daarnaast heeft GVB als doel het ov in Amsterdam veiliger, sneller en groener te maken.


Eerdere winnaars van de HR Proffie zijn AS Watson, Scania, HERO, PON, FrieslandCampina en KPN. De HR Proffie wordt sinds 2004 uitgereikt door een vakjury die bestaat uit vooraanstaande Nederlandse HR-professionals. Meer informatie over de HR Proffie is te vinden op www.proffie.nlPARTNERS VAN DE HR PROFFIE