Persberichten

NVP neemt de HR Proffie over van Berenschot

Als trouwste partner van de HR Proffie neemt de NVP met trots en ambitie de organisatie van de HR Proffie over van Berenschot die als actief partner graag betrokken blijft.

 

Sinds de eerste Proffie-uitreiking, in 2004, is de NVP betrokken bij de vakprijs. Berenschot heeft zich al die jaren vol ingezet op het verbreden van de kring van organisaties die bij het event betrokken zijn. Dé HR-vakprijs verdient een HR-breed podium. In de praktijk werd de Proffie door velen echter als een Beren-schot-prijs gezien. Op zichzelf logisch, maar om groei en ontwikkeling van de prijs te verzekeren neemt de NVP nu het stokje over.  NVP-bestuurslid Graciela van der Stroom, vanuit haar bestuursrol en persoonlijke interesse betrokken bij de HR Proffie, is enthousiast over de overdracht. “Als NVP geloven we in de professionele ontwikkeling van onze leden en van ons vak. En we geloven ook dat dit door ons geïnitieerd moet worden: kennis is niets zonder actuele inzichten, expertise moet worden gedeeld, opinies stimuleren vooruitgang. De HR Proffie sluit daar perfect bij aan, omdat dit platform HR-professionals een fantastische kans biedt om via een breed podium te laten zien wat er binnen organisaties wordt gerealiseerd in het kader van ‘werk’ dat bijdraagt aan organisatie-succes. Reden waarom de NVP al jaren als partner verbonden is aan deze HR-vakprijs.” 

 

Over de HR Proffie

De HR Proffie wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die zich onderscheidt met ‘het beste HR-beleid’. De prijs toont innovatieve en inspirerende ontwikkelingen op HR-gebied in Nederland. Na een nominatieronde, presentaties, jurybezoeken en juryrapport wordt de HR Proffie toegekend aan die organisatie die in de praktijk heeft laten zien hoe HR-strategie en HR-activiteiten goed kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.

 

De volgende uitreiking staat gepland voor 2020

Heb je interesse om je als ambassadeur of partner te verbinden aan de HR Proffie? Neem contact met ons op via info@nvp-hrnetwerk.nl en we informeren je graag over de mogelijkheden.

 


PARTNERS VAN DE HR PROFFIE